Prijavi se | Registriraj se

Njemački jezik

kontinuirano, Rab

Radionica njemačkog jezika za djecu i mlade odvija se kontinuirano od 2008. godine. Sukladno dobi polaznika/ca i predznanju organizira se u više radioničkih grupa.

VIŠE O EDUKACIJI

Njemački jezik

kontinuirano, Rab

Radionica njemačkog jezika za djecu i mlade odvija se kontinuirano od 2008. godine. Sukladno dobi polaznika/ca i predznanju organizira se u više radioničkih grupa.

VIŠE O EDUKACIJI

Korektivna gimnastika

kontinuirano, Rab

Vježbe iz programa korektivne gimnastike imaju za cilj sprječavanje nastanka mogućih deformiteta i osiguranje pravilnog razvoja djeteta, te korigiranje i sprječavanje dalje progresije postojećih deformiteta. Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Vježbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.

VIŠE O EDUKACIJI

Slobodno penjanje

kontinuirano, Rab

Trening se sastoji od zagrijavanja, uvodnog dijela, koji obično ima u sebi elemente gimnastike, škole atletike, lake atletike, elementarnih igara i ostalih sadržaja za usvajanje i razvijanje motoričkih sposobnosti važnih za tu dob. Glavni dio treninga sastoji se od vježbi na umjetnoj stijeni, kretnji u vertikali i sportsko penjačkih zadataka.

VIŠE O EDUKACIJI

Esperanto

kontinuirano, Rab

Esperanto je međunarodni neutralni jezik, ali i pokret koji u sebi sadrži humanu poruku, poruku mira, ravnopravnosti, bez obzira na nacionalnu, političku, rasnu, spolnu, vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost.

VIŠE O EDUKACIJI

Art majstorije

kontinuirano, Rab

Radionice se ostvaruju kroz likovnu praksu crtanja, slikanja, oblikovanja po promatranju i mašti, trodimenzionalnog oblikovanja, te upoznavanja sa osnovama modeliranja u glini. Radionica uključuje nadahnjujuće zadatke u kojima se uz različite likovne materijale (boje, pastele, krede, tinta, strukturni papir, kolaž, nađeni sitni predmeti,....) i pribore stvaraju uzbudljivi crteži, slike, otisci, kolaži.

VIŠE O EDUKACIJI

Edukacija za građansku pismenost

Zagreb

Budući da je cilj GONG-a poticanje informiranog i odgovornog građanskog sudjelovanja, nastavljamo razvijati stručna usavršavanja učitelja i nastavnika kao ključnih aktera u odgojno – obrazovnom procesu koji mogu doprinijeti pripremi učenika za aktivno i odgovorno građanstvo. Nakon uspješne provedbe Edukacije za građansku pismenost tijekom protekle dvije godine GONG nastavlja ovaj oblik usavršavanja nastavnika. Edukacija za građansku pismenost usmjerena je na razvoj kompetencija nastavnika i nastavnica te učitelja i učiteljica za građansko obrazovanje mladih, osobito u području političke dimenzije. Edukacija za građansku pismenost podijeljena je u tri glavna modula: politička pismenost, EU pismenost i medijska pismenost.

VIŠE O EDUKACIJI

Izrada solarnih fotonaponskih panela po sustavu DIY (uradi sam)

Kontinuirano, Petrinja

Predavanja će objasniti sve o fotonaponskim ćelijama, punjačima baterija, baterijama, panelima (kako ih kupiti ili napraviti) i na kraju kako optimizirati sustav. Bit će riječi i o solartermiji (solarni štednjak, pećnica, roštilj, zagrijavanje vode i objekta) te njenoj primjeni i izradi po sustavu DIY.

VIŠE O EDUKACIJI

Topografija sa orijentacijom u prirodi

Kontinuirano, Petrinja

Tečaj Topografija sa orijentacijom u prirodi se izvodi u četiri različite dobne grupe: djeca OŠ u dvije grupe A i B (1.-4. i 5.-8. razred), srednja škola C grupa, ostali D grupa. U 22 školska sata se uči topografija (karta i zemljište), vrste orijentacija, taktike kretanja te se izvode, najmanje, tri hodnje (izleti sa orijentacijom). Osigurane su skripte, karte, prostor i kompasi. Predavač je umirovljeni časnik HV-a, Siniša Simonović. Doalzimo i na poziv.

VIŠE O EDUKACIJI

Tečaj nautičke ili pomorske navigacije

Kontinuirano, Petrinja

Tečaj nautičke ili pomorske navigacije izvodi se teoretski i praktično, a namijenjen je djeci i odraslima. Kroz sam tečaj se uči o: kompasu (opis, vrste i rukovanje); nautičkim kartama (vrsta, podjele, karakteristike, maritivne i terestičke oznake i simboli); osnove meteorologije; računanje udaljenosti, određivanje kursa, preračunavanje brzine i vremena putovanja (2 trokuta, šestar, karta, kutomjer, formule). Dolazimo na poziv.

VIŠE O EDUKACIJI

Europa za mlade

Rijeka

Glavni cilj projekta „Europa za mlade“ je edukacija učenika završnih razreda srednjih škola o Europskoj uniji i mogućnostima koje ona pruža u područjima zapošljavanja, obrazovanja i mobilnosti za mlade osobe. U sklopu projekta provode se radionice u zainteresiranim srednjim školama u trajanju od jednog školskog sata. Riječ je o informativnim radionicama na kojima će maturantima biti predstavljeno kraće izlaganje o povijesti i razlozima europskog udruživanja te o institucijama Europske unije i načinom donošenja odluka unutar same Unije. Dio radionice posvećen je mogućnostima koje Europska unija nudi na području zapošljavanja, školovanja i mobilnosti s naglaskom na sadržajima za mlade.

VIŠE O EDUKACIJI